Doświadczenie zawodowe

mm_wrzos.doświadczenie

 

 • Jestem psychologiem (absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego) oraz akredytowanym coachem ACC, członkiem International Coach Federation.                                                                                                                   mm_ACC
 • Pracuję w Zakładzie Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W swej aktywności naukowo-badawczej szczególnie interesuję się tematyką psychologii zdrowia, rozwoju osobowości, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
 • Posiadam doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne zdobyte w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • Współpracowałam ze Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona udzielając wsparcia chorym i ich rodzinom.
 • Nieustannie pogłębiam wiedzę z zakresu psychoterapii i systematycznie rozwijam swój warsztat pracy.
 • Kształciłam się w zakresie „Systemowego rozumienie rodziny” w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii (kurs atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP), a także w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces.
 • Ukończyłam kurs hipnozy terapeutycznej I Stopnia w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie.
 • Posiadam kwalifikacje do prowadzenia terapii metodą EEG-Biofeedback (Certyfikat I stopnia) oraz metodą wspierania rozwoju wg dr Paula E. Dennisona ( I i II stopień).
 • W pracy stosuję również techniki poznane na kursie Racjonalnej Terapii Zachowania oraz metody Simontona – poznawczo-behawioralnym programie psychoterapii przeznaczonym dla pacjentów onkologicznie chorych.
 • Ukończyłam liczne szkolenia prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, w którym obecnie finalizuję całościowykurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Mediacji i Negocjacji w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych oraz studium podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów.
 •  

 • Zakład Psychologi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Gabinet Psychologiczny Mentis Mirabilis przy NZOZ ARS-MED w Bytomiu