Coaching

…o coachingu słow kilka

 

Coaching jest jedną z form rozwoju osobistego, metodą pracy, która prowadzi do odkrycia swojego potencjału i daje możliwości wykorzystania go w pełni.

Osoby po skorzytaniu z coachingu łatwiej osiągają sukces w życiu zawodowym, ponadto mają poczucie spełnienia w życiu osobistym.

Proces coachingowy obejmuje systematyczne spotkania z coachem (osobiste lub przez telefon czy Skype), a ich istotą jest doprowadzenie klienta (coachee) do wyznaczonego sobie celu. Coaching może dotyczyć każdego aspektu życia: rodziny, pracy, zdrowia, związku, relacji z ludźmi. To właśnie sam klient decyduje o wyborze obszaru, w którym pragnie dokonać zmiany.

W trakcie sesji coach posługuje się specyficznymi pytaniami i innymi narzędziami, dzięki którym klient ma możliwość odkryć, co jest dla niego ważne, co daje poczucie spełnienia w życiu, a co przeszkadza w osiągnięciu sukcesu. Wielokrotnie zdarza się, że klient odkrywa, że jest to coś całkiem innego, niż do tej pory sądził.

Spotkanie z coachem inicjuje bardzo ważny proces, który toczy się także pomiędzy sesjami. Warte podkreslenia jest, że to co się dzieje od wyjścia z sesji do kolejnego spotkania, ma często większe znaczenie dla osiągnięcia celu, niż sama rozmowa coachingowa.

Pod wpływem zainicjowanego w trakcie coachingu procesu, klient zaczyna modyfikować swoje działania i podejmuje decyzje w sposób bardziej świadomy niż dotychczas. W trakcie pracy coachingowej staje się coraz bardziej skuteczny, coraz większą uwagę zwraca na swoje potrzeby i wartości. W rezultacie osiąga zamierzone cele, a także zyskuje poczucie satysfakcji.

Korzyści płynące z coachingu:

 • wzrost poczucia własnej wartości
 • poprawa relacje z ludźmi (z bliskimi, w pracy)
 • lepsze radzenie sobie ze stresem
 • efektywne radzenie sobie z obowiązkami na co dzień
 • utrzymanie motywacji do ważnych zadań i skupienie na celach
 • lepsze rezultaty w pracy, w sporcie, na uczelni
 • równowaga w życiu osobistym i zawodowym
 • zwiększenie satysfakcji z życia
 • większa samoświadomość

Informacje praktyczne:

 • proces coachingowy trwa najczęściej od 6 do 10 sesji
 • pojedyncza sesja trwa 1-2 h
 • Sesje odbywają się z częstotliwością dostosowaną do klienta, zwykle raz w tygodniu lub co 2 tygodnie.

Coaching a psychoterapia

 • Należy pamiętać, że coaching nie jest formą psychoterapii.
 • Coaching nie leczy zaburzeń emocjonalnych ani osobowościowych.
 • Coaching skupia sie na obecnym działaniu w celu optymalizacji funkcjonowania w przyszłości.